Dolac3, 51 000 Rijeka, tel. 051 333 916, fax. 051 333 044, mail. info@rivrtici.hr

Organizacija (centri)

UpravaUprava Dolac 3, tel: 335 633;  GSM 0998081802
Obračun uplata  roditelja-korisnika usluga tel. 330-412
                                    Obračun plaća radnika – tel. 333-916  
                                    Kadrovska služba – tel. 333-818
CPO SušakCPO Sušak Kvaternikova 37, tel: 421-597
E-mail: susak@rivrtici.hr
CPO MaestralCPO Maestral Kalvarija 1, tel: 332-885
E-mail: maestral@rivrtici.hr
CPO PotokCPO Potok Josipa Završnika 3, tel: 211-205
E-mail: potok@rivrtici.hr
CPO TurnićCPO Turnić Mihovilići 33, tel: 445-430
E-mail: turnic@rivrtici.hr
CPO ZametCPO Zamet Bože Vidasa 12a, tel: 261- 588

E-mail: zamet@rivrtici.hr

logotip.jpg

Pogledajte lokacije vrtića na karti

CPO Turnić

CPO TURNIĆ
Mihovilići 33
tel: 445-430; fax: 445-400

e-mail: turnic@rivrtici.hr

 

PODCENTRI:

TURNIĆ, Antuna Kosića Rika 7, 643-183

KRNJEVO, Karasova 4, 641-550

PODMURVICE, Cavtatska 4, 672-202

PEHLIN, Minakovo 30, 269-534

ZVONIMIR CVIIĆ, Bribirska 12, 674-751

RADOST, Franje Čandeka 16

MAVRICA, Mihovilići 33

 

1. Broj skupina: 11 jasličkih i 24 vrtićkih (ukupno 35 skupina s time da je jedna namijenjena djeci s teškoćama, a jedna djeci pripadnika talijanske nacionalne manjine)


2. Broj djece: 570


3. Broj zaposlenih: 84 (68 stručnih zaposlenika i 15 ostalih)


4. Stručni tim:

 

Voditeljica: Jasna Crnčić

VODITELJ CENTRA zajedno s ravnateljem rukovodi. organizira i koordinira radom Centra kako bi se osigurali optimalni organizacijsko-materijalni uvjeti za rad. U suradnji sa razvojno-pedagoškim timom Centra radi na unapređenju odgojno-obrazovnog rada s djecom te sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Centra. Pedagoški je rukovoditelj, provodi pedagoško instruktivni rad, organizira provođenje upisa djece, te sudjeluje u radu povjerenstva koje prati tijek stažiranja odgajatelja i stručnih suradnika-pripravnika.

 

Psiholog: Darko Sambol

PSIHOLOG u svom radu prati psihofizički razvoj i napredovanje djece, postavlja razvojne zadaće i skrbi o psihičkom zdravlju djece. Posebno važna uloga psihologa u prepoznavanju darovite djece i promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima. On radi i s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima na emocionalno- psihološkom snalaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta. Surađuje u programima stalnog stručnog usavršavanja odgajatelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću.

 

Pedagoginja: Davorka Mesaroš

PEDAGOG u svom radu obuhvaća cjelovit odgojno-obrazovni proces, a njegov je rad usmjeren na sudjelovanje u postavljanju ciljeva odgoja, odabiru metoda (kako i kada) i sadržaja (što) s pomoću kojih će se djeci prenijeti temeljne odgojne vrijednosti i spoznaje koje će ih potaknuti na maksimalan razvoj njihovih sposobnosti. On zajedno s odgajateljima planira, provodi i procjenjuje njihovo stručno usavršavanje i organizira većinu događanja u dječjem vrtiću (posjeta, svečanosti, proslava, izleta i sl.)te planira suradnju s roditeljima i preventivno djeluje u pojedinim situacijama.

 

Defektolog - Logoped: Gordana Šmit

DEFEKTOLOG radi na prepoznavanju, ublažavanju i uklanjanju teškoća u razvoju djece. Utvrđuje najprimjerenije metode rada u suradnji s odgajateljima te upoznaje odgajatelje, ostale suradnike i roditelje sa specifičnostima djece s teškoćama u razvoj.

 

Medicinska sestra: Smiljka Malnar - Marangoni

ZDRAVSTVENI VODITELJ radi na osiguravanju i unapređivanju zaštite zdravlja djece te u timskom radu s ostalim članovima stručnog tima, odgajateljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka. Planira prehranu radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece i prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću.


Defektolog - odgojitelj u punktu: Latinka Longin

DEFEKTOLOG radi na prepoznavanju, ublažavanju i uklanjanju teškoća u razvoju djece. Utvrđuje najprimjerenije metode rada u suradnji s odgajateljima te upoznaje odgajatelje, ostale suradnike i roditelje sa specifičnostima djece s teškoćama u razvoju.