Dolac3, 51 000 Rijeka, tel. 051 333 916, fax. 051 333 044, mail. info@rivrtici.hr

Organizacija (centri)

UpravaUprava Dolac 3, tel: 335 633;  GSM 0998081802
Obračun uplata  roditelja-korisnika usluga tel. 330-412
                                    Obračun plaća radnika – tel. 333-916  
                                    Kadrovska služba – tel. 333-818
CPO SušakCPO Sušak Kvaternikova 37, tel: 421-597
E-mail: susak@rivrtici.hr
CPO MaestralCPO Maestral Kalvarija 1, tel: 332-885
E-mail: maestral@rivrtici.hr
CPO PotokCPO Potok Josipa Završnika 3, tel: 211-205
E-mail: potok@rivrtici.hr
CPO TurnićCPO Turnić Mihovilići 33, tel: 445-430
E-mail: turnic@rivrtici.hr
CPO ZametCPO Zamet Bože Vidasa 12a, tel: 261- 588

E-mail: zamet@rivrtici.hr

logotip.jpg

Pogledajte lokacije vrtića na karti