Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. a Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje:

                                                                              N A T J E Č A J

                                                      za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

                     - natječaj je objavljen 21. srpnja i otvoren je do 29. srpnja 2017. -


Odgojitelj - 14 izvršitelja

Stručni suradnik - psiholog - 1 izvršitelj

Rehabilitator - odgojitelj - 1 izvršitelj

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece - 1 izvršitelj

Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj

Kuhar - 2 izvršitelja


Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.