Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. a Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje:

                                                                              N A T J E Č A J

                                                      za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

                     - natječaj je objavljen 26. lipnja i otvoren je do 4. srpnja 2017. -


Odgojitelj - 11 izvršitelja

Kuhar - 1 izvršitelj

Pralja - 1 izvršitelj

Stručni suradnik-psiholog - 1 izvršitelj

Samostalni referent za kadrovske poslove - 1 izvršitelj

Samostalni referent za opće poslove - 1 izvršitelj

Samostalni referent nabave i analitike dugotrajne imovine - 1 izvršitelj


Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.  


***

Obavijesti kandidatima:

Temeljem natječaja raspisanog 25. svibnja 2017. za radno mjesto "Odgojitelj", Upravno vijeće dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 14. lipnja 2017.  za zapošljavanje je odabralo sljedeće kandidate: Aida Kurtović, Andrea Romaić, Ivana Topić te Ines Bokulić u odgojnoj skupini za rano učenje engleskog jezika.

Temeljem natječaja raspisanog 25. svibnja 2017. za radno mjesto "Kuhar", Upravno vijeće dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 14. lipnja 2017.  za zapošljavanje je odabralo kandidatkinju Rahelu Saršon.

Temeljem natječaja raspisanog 25. svibnja 2017. za radno mjesto "Pomoćni kuhar", Upravno vijeće dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 14. lipnja 2017.  za zapošljavanje na neodređeno vrijeme je odabralokandidatkinju Spomenku Jurčić dok je za zašošljavanje na određeno vrijeme odabralo kandidatkinju Željku Majdandžić.

Temeljem natječaja raspisanog 25. svibnja 2017. za radno mjesto "Rehabilitator-odgojitelj", Upravno vijeće dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 14. lipnja 2017.  za zapošljavanje je za jedno radno mjesto odabralo kandidatkinju Andrijanu Neral (sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), dok je glede drugog raspisanog radnog mjesta, odlučilo da se natječaj u tom dijelu poništi i ponovno raspiše.


***

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. a Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje:

                                                                              N A T J E Č A J

                                                      za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

                     - natječaj je objavljen 25. svibnja i otvoren je do 2. lipnja 2017. -


Odgojitelj - 4 izvršitelja

Rehabilitator-odgojitelj - 2 izvršitelja

Kuhar - 1 izvršitelj

Pomoćni kuhar - 2 izvršitelja

Uz potrebnu dokumentaciju obavezno priložiti molbu s navodom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.         


***

Obavijesti kandidatima:

Temeljem natječaja raspisanog 22. ožujka 2017. za radno mjesto "Kuhar", Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 22. svibnja 2017. za zapošljavanje je odabralo sljedeće kandidate: Nevenka Janković (neodređeno vrijeme), Monika Stanić i Marica Jelušić (određeno vrijeme).

Temeljem natječaja raspisanog 22. ožujka 2017. za radno mjesto "Odgojitelj", Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 22. svibnja 2017. za zapošljavanje je odabralo sljedeće kandidate: Sandra Repeša, Sandra Musa, Sanja Oberčkal, Martina Kalac i Martina Jelić.

Temeljem natječaja raspisanog 22. ožujka 2017. za radno mjesto "Zdravstveni voditelj", Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 22. svibnja 2017. za zapošljavanje je odabralo kandidatkinju Miljanu Pivaš.

Temeljem natječaja raspisanog 12. travnja 2017. za radno mjesto "Zdravstveni voditelj", Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na svojoj sjednici od 22. svibnja 2017. za zapošljavanje je odabralo kandidatkinju Ivanu Lukić.