Igra djece na dvorištu

Okrugli stol

Igra djece na dvorištu (vrtića)

Renata Šimac

PPO Radost

Zbog nedostatka prirodnih elemenata te učestalosti ponavljajućih, istovjetnih radnji koje djeca izvode na spravama, u tradicionalnim dvorištima onemogućena je kreativna, maštovita, timska igra djece kakva nam je poznata iz vlastitog djetinjstva: gradnja „bunkera“, „kuće“, „dućana“, „lunaparka“ kombiniranjem prirodnog i nefiksiranog (građevnog) materijala: stablo/panj + grane, daske, cigle, kamenje, karton...Uz potrebnu količinu odvažnosti i međusobno slaganje oko potreba djece, te na koji način ih zadovoljiti, u PPO Radost početkom ove pedagoške godine započeli smo, u suradnji s roditeljima s obogaćivanjem dvorišnog prostora različitim nefiksiranim elementima: panjevima, daskama, granama. Istovremeno smo u postojeći pješčanik unosili „prave“ uporabne predmete: lonce, lončiće, dasku za rezanje.

Prilikom uvođenja navedenih materijala nije bilo moguće zanemariti zabrinutost za sigurnost djece prilikom njegova korištenja. Pokazala se neopravdanom: kada se djeci ponudi stvaran materijal kojim se inače koriste i odrasli, logično je da ga i djeca koriste „kao odrasli“ – s punom odgovornošću (bez nametanja), namjerom (mašta), i ciljem (dosljednost, motiviranost). Najveću vrijednost obogaćivanja vanjskog prostora ovim jednostavnim, pokretnim, građevnim elementima prepoznale smo u očiglednom porastu socijalnih interakcija djece: dogovaranju, odgovornosti za sebe i druge, međusobnom pomaganju, „osiguravanju“ prilikom obavljanja težih radnji. Druga velika vrijednost leži u činjenici da se igra ovim materijalima svakodnevno nadograđuje, nadopunjuje, otežava (pa opet olakšava), mijenja –mjesto, vrijeme, aktere, radnju.

zbornik18_01.jpgzbornik18_02.jpgzbornik18_03.jpg

Uočeno je da za većinu kvalitetnih promjena nisu potrebna velika sredstva već razumijevanje stručnih suradnika, voditelja i ravnatelja vrtića. Osvještavanje roditelja o prednostima igre na vanjskom prostoru u svim vremenskim uvjetima uz korištenje prirodnih materijala i nefiksiranih elemenata trebalo bi biti polazište za promjenu slike o suvremenom, bogatom i poticajnom dvorištu koje potiče cjelokupan razvoj djeteta, osobito snalažljivost, maštu i socijalne vještine.

 

Kontakt:

Renata Šimac; renata.simac@gmail.com