Financijsko poslovanje

2024. godina

1. Financijski plan

Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

 

2023. godina

1. Financijski plan

Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

 2. Financijsko izvješće

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Bilješke uz Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

 

 

2022. godina

1. Financijski plan

1. Rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka (Opći dio - ovjereni dokument te Plan rashoda i izdataka - ovjereni dokument)

2. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2022. godinu

2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Obrasci - Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine

Bilješke uz Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine

(Na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine objavljeno je dana 3. veljače 2023. godine.)

 

 

2021. godina

1. Financijski plan

Rebalans financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - prosinac 2021.

Bilješke 2021.

Obrasci 2021. 1.dio

Obrasci 2021. 2. dio

 

 

2020. godina

1. Financijsko izvješće

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Rijeka za 2020. godinu

2. Financijski plan

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka za razdoblje 2021. - 2023.

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka za razdoblje 2020. - 2022.

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Rebalans financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020. - 2022.

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

 

 

2019. godina

1. Financijsko izvješće

Financijsko izvješće - obrasci

Bilješke uz Financijsko izvješće

2. Financijski plan

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021. godina

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

 

 

2018. godina

1. Financijsko izvješće:

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018. godinu

Obrasci

2. Financijski plan:

Financijski plan za razdoblje 2018.- 2020. godine

Plan prihoda i primitaka za razdoblje 2018.-2020. godine

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine

 

 

2017. godina

1. Financijsko izvješće:

Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine