Posebni program

U odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića Rijeka s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi.

Program ima razvojni karakter, što znači da svako dijete obuhvaćeno programom, počinje od elemenata programa i doseže razinu u skladu sa svojim individualnim sposobnostima i ograničenjima. Nadalje, program ima karakter istodobne stimulacije motornog, senzornog, govornog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvitka. Tijekom izvođenja cjelokupnog programa značajna je komponenta kontinuirani rad s roditeljima djece s posebnim potrebama. U ostvarivanju programa poštuje se princip timskog i interdisciplinarnog rada.    

Cilj cjelokupnog programa je osnaživanje svih aspekata dječje osobnosti: od primjerenog uspostavljanja kontakta s okolinom, izgrađivanja osobne autonomije, stjecanja primjerenih znanja, vještina i sposobnosti, navika, vrijednosti i stavova, do pripremanja za daljnji odgoj i naobrazbu.

Provode se slijedeći posebni programi prema vrsti teškoće:

  • Program za djecu s motoričkim oštećenjima (CPO Turnić, PPO Krnjevo)
  • Program za djecu s poremećajima iz spektra autizma (CPO Turnić, PPO Krnjevo, CPO Maestral, PPO Maestral i CPO Potok, PPO Potok)