Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Rijeka omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

  • na poštansku adresu Dječjeg vrtića Rijeka: Dječji vrtić Rijeka, Veslarska 5, 51000 Rijeka
  • putem elektroničke pošte: informacije@rivrtici.hr
  • telefaksom na sljedeći broj: 051/209-979.

2. Usmenim putem

  • telefonom na sljedeći broj: 051/209-947, utorkom od 14:00 do 15:00 sati
  • osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića Rijeka, utorkom od 14:00 do 15:00 sati.

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o određivanju službenice za informiranje

***

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (Excel)