Redovni upisi

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2024./2025. godinu

Listu reda prvenstva  s  rezultatima  prijava upisa u pedagošku 2024./2025. godinu u Dječji vrtić Rijeka možete pogledati  ovdje.

Roditelj ima pravo žalbe na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje žalbe trajat će od 9. do 24. svibnja 2024. godine.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome  pisano očitovati izjavom o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje žalbe te istu dostaviti na e-mail adresu centra predškolskog odgoja (CPO): 

zamet@rivrtici.hr

potok@rivrtici.hr

turnic@rivrtici.hr

maestral@rivrtici.hr 

 

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 5. lipnja 2024. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i oglasnoj ploči CPO-a.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,

 

Dječji vrtić Rijeka objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2024./2025. godinu.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2024./2025. godinu

podnosit će se u razdoblju

od 2. travnja (od 8,00 sati) do 8. travnja 2024. godine (do 16,00 sati)

 

Prijava za upis djeteta podnosi se elektroničkim putem, ispunjavanjem eObrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

Poveznica na elektronički obrazac (eObrazac) bit će aktivna u upisnom roku.

U prijavi za upis roditelj ima mogućnost odabrati jedan program u određenom podcentru predškolskog odgoja (PPO-u) jednog centra predškolskog odgoja (CPO-a) Dječjeg vrtića Rijeka.

 

Informacije o vrstama programa, uvjetima upisa, obaveznoj dokumentaciji za upis te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu nalaze se na sljedećoj poveznici: Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2024./2025. godinu.

Sukladno navedenoj Odluci, molimo da prijavi za upis priložite ispunjene sljedeće obrasce:

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a dana 30. travnja 2024. godine.

Lista s konačnim rezultatima upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a dana 5. lipnja 2024. godine.

 

__________________________________________________

Obavijest o podnošenju prijava za upis djece

za pedagošku 2024./2025. godinu

 

Rok za zaprimanje prijava za upis djece planira se u razdoblju od 2. do 8. travnja 2024. godine. Prijave će se podnositi elektroničkim putem ispunjavanjem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije. Poveznica na elektronički obrazac bit će dostupna na mrežnim stranicama vrtića.

Sve obavijesti o upisnom postupku bit će pravovremeno objavljivane na mrežnim stranicama.

 

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, od 8. ožujka 2024. godine

Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2024./2025. godinu

 

 

***************************************************************************************

 

Informacija o slobodnim mjestima u vrtićkim programima Dječjeg vrtića Rijeka

 

CPO

PPO

Program

Broj slobodnih mjesta

Ukupno za CPO

Ukupno za

Dječji vrtić Rijeka

 

Maestral

Gabbiano

Redoviti cjelodnevni program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – vrtić

 

0

0

0

Potok

Mlaka

Redoviti cjelodnevni program – vrtić

 

0

0

Potok

Redoviti cjelodnevni program – vrtić

 

0

Redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika – vrtić

 

0

Topolino

Redoviti cjelodnevni program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine – vrtić

0

 

 

Poštovani roditelji, 

Grad Rijeka osnivač je još dvije ustanove predškolskog odgoja pored Dječjeg vrtića Rijeka te, ukoliko ste zainteresirani, informacije o slobodnim mjestima u navedenim ustanovama možete pronaći na sljedećim poveznicama:

- Dječji vrtić Sušak,

- Dječji vrtić More.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,

Odlukom o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/21; u daljnjem tekstu: Odluka),  propisani su uvjeti, način i postupak te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno članku 5. stavku 1. podstavku 3. Odluke to pravo se ostvaruje kada dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19,13/19, 20/19 i 12/21).

Radi izdavanja odgovarajuće potvrde od strane Dječjeg vrtića Rijeka, molimo Vas da ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda i mišljenja pošaljete na e-mail adresu CPO-a koji ste odabrali u Prijavi za upis:

zamet@rivrtici.hr

potok@rivrtici.hr

turnic@rivrtici.hr

maestral@rivrtici.hr

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________