Redovni upisi

 

Dječji vrtić Rijeka kao javnu ovlast obavlja poslove vezane uz upis djece u dječji vrtić i ispis djece s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. 

Upis djece u Dječji vrtić Rijeka provodi se sukladno sljedećim propisima:

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 2. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13)
 3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/15)
  Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg crtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/18)
  Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/18)
 4. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka
  Pročišćeni tekst Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (2020. godina)
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka
 6. Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2021./2022. godinu
 7. Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2021./2022. godinu

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka donosi Upravno vijeće za svaku pedagošku godinu, uz suglasnost osnivača. Temeljem Odluke Ustanova objavljuje natječaj za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine.

Red prvenstva pri upisu određen je Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.