Redovni upisi

Objava Liste s konačnim rezultatima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu

 

Listu s konačnim rezultatima upisa u pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić Rijeka možete pogledati ovdje

Molimo Vas da nas obavijestite o odustanku od upisa Vašeg djeteta u Dječji vrtić Rijeka (ukoliko je Vaše dijete upisano u neku drugu ustanovu) i zaključno do 7. lipnja 2023. do 16 sati odjavite dijete s liste upisane, odnosno neupisane djece, kako bi se lista ažurirala sukladno realnim potrebama, a ostaloj djeci omogućio što skoriji upis. Odjava se vrši potpisivanjem izjave o odustajanju koja se dostavlja na e-mail adresu CPO-a u koji je dijete upisano:

zamet@rivrtici.hr

potok@rivrtici.hr

turnic@rivrtici.hr

maestral@rivrtici.hr

 

Poštovani roditelji,

pozivamo Vas na sastanke za roditelje novoupisane djece u vrtićke i jasličke programe Dječjeg vrtića Rijeka - sve informacije dostupne su u nastavku:

CPO Maestral - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

CPO Potok - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

CPO Turnić - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

CPO Zamet - Poziv na sastanak za roditelje novoupisane djece

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu

 

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić Rijeka možete pogledati ovdje 

Roditelj ima pravo prigovora na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje prigovora je od 16. do 18. svibnja 2023. godine.

Podnositelj prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Rijeka ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od tri (3) dana, računajući od dana njene objave. 
Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Rijeka, a putem Povjerenstva za provedbu upisa. 
Prigovor se dostavlja Povjerenstvu za provedbu upisa putem elektroničke pošte na e-mail adresu:

zamet@rivrtici.hr
potok@rivrtici.hr
turnic@rivrtici.hr
maestral@rivrtici.hr

Roditelj koji odustaje od upisa u Dječji vrtić Rijeka dužan se o tome pisano očitovati potpisivanjem izjave o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje prigovora.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 1. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a .

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,

Dječji vrtić Rijeka objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu.

 

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2023./2024. godini 

podnosit će se u razdoblju

 od 17. travnja (od 8,00 sati) do 21. travnja 2023. godine (do 16,00 sati).

 

Napomena: Temeljem Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu u Prijavi za upis djeteta u Dječji vrtić Rijeka koja je integrirana u e-obrazac Informacijskog servisa Grada Rijeke roditelj ima mogućnost odabrati jedan program u određenom podcentru predškolskog odgoja (PPO-u)/centru predškolskog odgoja (CPO-u).

Prijave za upis djece predaju se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

(Upute za korištenje Informacijskog sustava Grada Rijeke)

 

Molimo Vas da upisnoj dokumentaciji navedenoj na poveznici Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu  priložite i sljedeće dokumente:

Izjava o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva

Upitnik za roditelje

Za programe za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine: Izjava o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini

 

Informacije o vrstama programa, uvjetima upisa, dokumentaciji za upis te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu nalaze se na sljedećoj poveznici: Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2023./2024. godinu

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a 15. svibnja 2023. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta CPO-a 1. lipnja 2023. godine.

 

Lista slobodnih upisnih mjesta u Dječjem vrtiću Rijeka:

CPO Maestral

CPO Potok

CPO Turnić

CPO Zamet