Upisi u Program predškole

Dječji vrtić Rijeka će pedagoške 2021./2022. godine provoditi Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena su do 31. ožujka 2016. godine.

Prijave za upis djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Rijeka zaprimat će se od 10. do 14. siječnja 2022. godine (od ponedjeljka do petka) putem elektroničke prijave na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.

Prijave za upis podnose se na prijavnici uz prilaganje potrebnih dokumenata:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole,
  2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  4. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara

Informacijski servis Grada Rijeke - upute za korištenje

E-upisi u Program predškole

Prijave u Program predškole putem elektroničke prijave zaprimaju se do petka 14. siječnja do 16 sati.

Prijave za upis iznimno će se zaprimati i putem pošte na adresu odabranog centra predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Rijeka (Maestral, Potok, Turnić ili Zamet).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona.

Upis u Program predškole uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolest iz Programa obveznog cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2022. godine i trajati do 31. svibnja 2022. godine.

Javni poziv za upis djece u obvezni Program predškole

Poziv za upis u Program predškole djece romske nacionalne manjine

Prijava za upis djeteta u Program predškole i Upitnik za roditelje