Izdavanje potvrda i mišljenja za dijete

Poštovani roditelji,

- ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrda i mišljenja za dijete s navođenjem svrhe izdavanja potvrde:

  • Za roditelje  koji traže potvrdu o pohađanju Dječjeg vrtića Rijeka

- za potrebe postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole, a prema Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine, broj 67/14, 63/20), mišljenja se izdaju na sljedeći način:

  • Za roditelje koji traže prijevremeni upis djeteta

potrebno je podnijeti pisani Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja do 15.2.2024.  Mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta moći ćete preuzeti kod odgojitelja 15.3.2024;

ukoliko škola, nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta s utvrđenim teškoćama u razvoju, traži mišljenje stručnog tima vrtića za dijete, roditelji trebaju podnijeti pisani Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Rijeka i predati elektroničkom poštom Centru predškolskog odgoja koje Vaše dijete polazi:

CPO Maestral      maestral@rivrtici.hr

CPO Potok           potok@rivrtici.hr

CPO Turnić          turnic@rivrtici.hr

CPO Zamet          zamet@rivrtici.hr

 

*********************************

 

Roditelji djece koja nisu ostvarila pravo upisa u Dječji vrtić Rijeka, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi za djecu u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno članku 4. i 5.  Odluke o uvjetima sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/24):

  • Za roditelje koji traže pravo na sufinanciranje djelatnosti troškova čuvanja, brige i skrbi za djecu u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja

potrebno je podnijeti pisani Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Rijeka i predati elektroničkom poštom Centru predškolskog odgoja u kojem je podnesena prijava za upis: 

CPO Maestral      maestral@rivrtici.hr

CPO Potok           potok@rivrtici.hr

CPO Turnić          turnic@rivrtici.hr

CPO Zamet          zamet@rivrtici.hr

 

*********************************

 

Roditelji djece koja nisu ostvarila pravo upisa u Dječji vrtić Rijeka, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi za djecu u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno članku 4. i 5.  Odluke o uvjetima sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/24):

  • Za roditelje koji traže pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi za djecu u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja

potrebno je podnijeti pisani Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Rijeka i predati elektroničkom poštom Centru predškolskog odgoja u kojem je podnesena prijava za upis: 

CPO Maestral      maestral@rivrtici.hr

CPO Potok           potok@rivrtici.hr

CPO Turnić          turnic@rivrtici.hr

CPO Zamet          zamet@rivrtici.hr