Kraći program za potencijalno darovitu i darovitu djecu

Program rada za darovitu djecu provodi se s djecom od pet do šest godina starosti, koju su njihovi roditelji, odgojitelji ili stručni suradnici u vrtiću prepoznali kao potencijalno darovitu u logičko-matematičkom području, a stručni suradnici psiholozi potvrdili njihove iznimne intelektualne sposobnosti.

Cilj ove Igraonice je prepoznavanje i zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba potencijalno darovitog djeteta u maloj skupini (do 10) djece sličnih sposobnosti i interesa.

Program provode odgojitelji koji posjeduju kreativne sposobnosti, iskustvo u radu s darovitom djecom te izrazite sklonosti za određeno područje izražavanja, uz povremeno uključivanje supervizora (likovni i glazbeni pedagog) koji se uz odgojitelja, psihologa i pedagoga uključuje u planiranje, realizaciju i vrednovanje rada. U skladu s djetetovim potrebama, omogućava se razvoj i podržava prirodna osjetljivost za primanje, razumijevanje i izražavanje poruka verbalnim putem (govorom) i neverbalnim putem (pokretom, glazbom i likovnim sredstvima), osiguravajući mu način i sadržaje koji najpoticajnije djeluju na njegov cjelokupni razvoj.

Više informacija možete pronaći na poveznici.