e-Dječja kartica "Mudrica"

Poštovani roditelji,

Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je projekt e-Dječja kartica ''Mudrica'', jednu od novih poticajnih mjera obiteljske i populacijske politike. E-Dječja kartica namijenjena je roditeljima, udomiteljima i skrbnicima, a čije korištenje omogućuje razne pogodnosti ili popuste na proizvode ili usluge kod dogovorenih partnera iz javnog i privatnog sektora. U nastavku prilažemo informativne plakate e-Dječje kartice koji sadrže detaljne informacije o načinu pristupanja te korištenju nove e-usluge putem sustava e-Građani.

Mudrica - plakat 1

Mudrica - plakat 2