Erasmus akreditacija - "STEAM" edukacija u Parizu

U okviru Erasmus akreditacije stručna suradnica pedagoginja Natali Protulipac i odgojiteljica Iva Tomašev pohađale su edukaciju „STEAM“ u organizaciji agencije Erasmus Learn u Parizu u periodu od 10. do 14 listopada 2022. Edukacija je bila dinamična i bogata i sudionici su imali prilike učiti o: poticanju razvoja znanstvene pismenosti kod djece, osmišljavanju jednostavnih znanstvenih eksperimenata, kombiniranju STEM aktivnosti sa stvarnim životom, izradi 3d dizajna, uvodu u Arduino IDE softver. Ova je mobilnost bila izvrsna prilika za stjecanje novih znanja, povezivanje sa kolegama iz 6 europskih zemalja, upoznavanje novih kultura, povijesti i prirodnih znamenitosti grada Pariza. Veselimo se nova iskustva i znanja prenijeti kolegama u našim vrtićima.