ERASMUS KA1 mobilnost u Španjolskoj (Tenerife)

U okviru Erasmus+ KA1 akreditacije od 18. do 25. travnja 2024. godine realizirana je mobilnost u Španjolskoj, na otoku Tenerife. Linda Frković Lenac i Dina Pilepić iz CPO-a Maestral aktivno su sudjelovale na edukaciji „Stress relief and well - being for teachers“ u organizaciji Europass Teacher Academy. Na edukaciji je bilo 30 sudionika podijeljenih u dvije skupine iz različitih europskih zemalja (Njemačka, Nizozemska, Francuska, Švedska, Island, Danska, Poljska, Italija i Litva). Program je bio dinamičan, sadržajno raznolik i interaktivan. Sudionici su spoznali što uzrokuje stres i kako tijelo reagira na njega te su otkrili učinkovite strategije oslobađanja od stresa koje dokazano imaju pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje i osobnu dobrobit.

Isto tako, polaznici edukacije imali su priliku upoznati španjolski obrazovni sustav, španjolsku kulturu i običaje. Organizator je polaznicima omogućio da vide brojne kulturne i prirodne znamenitosti Tenerifa.