Javni poziv za upis u prvi razred osnovne škole na području Primorsko-goranske županije za školsku godinu 2024./2025.

Poštovani roditelji,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji s CARNET-om i SDURDD-om, razvilo je Modul Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole u sklopu projekta „Informatizacija upisa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojno-obrazovne ustanove e-Upisi“.

Donesena je odluka da se na razini Primorsko-goranske županije ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole kroz sustav e-Građani.

Roditelj se prijavljuje u sustav e-Građani putem vjerodajnice kojom raspolaže (e-osobna iskaznica s čitačem kartice ili kartica banke s tokenom). Otvara Katalog usluga/Odgoj i obrazovanje/e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove. Otvara se Lista modula gdje se izabire Upisi u Osnovne škole. Na dnu stranice se nalaze Korisničke upute o korištenje aplikacije za roditelje. Ako roditelj nema vjerodajnice, obraća se školi kojoj pripada prema prebivalištu/boravištu, gdje će mu ovlaštena osoba pomoći ispuniti podatke za školskog obveznika.     

Materijal vezan uz e-upise možete pronaći na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

 

 

Javni poziv za upis u prvi razred osnovne škole na području Primorsko-goranske županije za školsku godinu 2024./2025.

 

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. za područje Primorsko-goranske županije

 

Informacije za roditelje e-Upisi u osnovne škole za školsku godinu 2024./2025.