KA 1 Erasmus+ mobilnost u Alicanteu u Španjolskoj

Krajem listopada ove godine djelatnici Dječjeg vrtića Rijeka sudjelovali su na KA 1 Erasmus+ mobilnosti u Alicanteu u Španjolskoj. Tema Erasmus+ tečaja bila je Yoga and Meditation for a Mindful Education. Za sudionike su organizirane različite praktične vježbe joge i mindfulness-a koje se mogu primijeniti u radu s djecom i djelatnicima dječjeg vrtića, kao podrška razvoju koncentracije, relaksaciji, istezanju, pravilnom disanju i držanju tijela. Osim brojnih obrazovnih sadržaja, organizirane su posjete različitim kulturnim i povijesnim znamenitostima Alicantea i okolice, upriličeno je upoznavanje s lokalnom kulturom i gastronomijom te druženje s drugim sudionicima projekta iz Finske, Francuske, Nizozemske, Mađarske i dalekog Martiniqua.