Međunarodni dan darivanja knjigom u PPO-u Maestral

Mješovita jaslička skupina Ježići u vrtiću Maestral uključila se u obilježavanje Međunarodnog dana darivanja knjigom koji se održava svake godine 14. veljače. Sa svojim odgojiteljicama i uz pomoć i podršku roditelja prikupili su preko 30 slikovnica najmijenjenih najmlađim čitateljima. Slikovnice su u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka te Gradskim i Županijskim bibliobusom poklonjene dječjim vrtićima u Fužinama i Ravnoj Gori. 

Vjerujemo da će prikupljene slikovnice potaknuti ljubav prema knjigama i čitanju kod vrtićarca Gorskoga kotara i da će se zaljubiti u čitanje kao i mi.