Mobilnost u Estoniji

U tjednu od 3. do 8. prosinca 2023. godine četiri djelatnice Dječjeg vrtića Rijeka sudjelovale su na završnom međunarodnom sastanku za partnere koji već drugu godinu sudjeluju u Erasmus+ projektu Zeleni odgojitelji za zelenu djecu, a koji se je održao u Estoniji, gradu Tallinn.

Cilj završnog susreta bio je razmijeniti iskustva o cjelokupnim dosadašnjim aktivnostima te ishodima i utjecaju projekta na sve dionike odgojno-obrazovnog sustava, kao i samu ustanovu. Tijekom sastanka evaluirala su se postignuća i ostvarenje planiranih ciljeva, ali i osmislili modeli daljnje suradnje u cilju održivosti projekta, npr. putem raspoloživih platformi (eTwinning, Facebook stranice projekta i sl.). Prezentirao se napredak svake pojedine predškolske ustanove partnera u projektu te se dogovaralo i finaliziranje projekta kroz pisanje završnog izvješća. Iskazano je veliko zadovoljstvo i zahvalnost na prilici međusobnog povezivanja ustanova različitih zemalja, različitih kulturoloških i profesionalnih karakteristika koje su obogatile sve sudionike, kako u stručnoj, pedagoškoj, ekološkoj, stvaralačkoj, jezičnoj, tako i osobnoj, ljudskoj dimenziji.

Tijekom boravka u Dječjem vrtiću Arbu Lasteaed imali smo priliku upoznati se sa specifičnostima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Estoniji, kao i boraviti u odgojno-obrazovnim skupinama te promatrati odgojno-obrazovnu praksu. Osim boravka u dječjem vrtiću bili su organizirani izleti i posjete, čime su nas domaćini upoznali s kulturnim, povijesnim i prirodnim znamenitostima grada Tallinna i Estonije.