Mobilnost u Subotici

U razdoblju od 13. do 17.8.2023. godine, ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka, Davorka Guštin te voditeljice Centara predškolskog odgoja, Vanessa Šćulac i Aleksandra Simčić, boravile su u Subotici na job shadowing-u u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“. Tijekom mobilnosti, stručne suradnice Predškolske ustanove „Naša radost“ predstavile su službeni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Srbiji, dokument „Godine uzleta“. Najinteresantniji segment predstavljanja programa bio je, svakako, dio o vođenju službene pedagoške dokumentacije stručnih djelatnika i načina dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa kroz tematski – projektni portfolio. Vidjeli smo izvrsne primjere dokumenta Tematski-projektni portfolio koji je, zapravo, zbirka planova, bilješki i priča o projektima koji se tijekom jedne pedagoške godine razvijaju i realiziraju u odgojno-obrazovnoj skupini. Aktualna tema razvila je pozitivnu diskusiju i razmjenu dobrih iskustava i primjera iz prakse među sudionicima. Osim toga, tijekom mobilnosti boravile smo u 3 predškolske ustanove gdje smo promatrale pristup i način rada s djecom, upoznale njihov način suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom te smo njihovim primjerima bile vrlo inspirirane.  Sudjelovanje u mobilnosti bila je prilika za razmjenu postojećih iskustava i načina rada, učenje u poticajnom okruženju te kreiranje vizije unaprjeđivanja nekih segmenata u našim ustanovama.