Obavijest roditeljima

           

Obavještavamo roditelje djece - polaznika Dječjeg vrtića Rijeka da se uplate za korištenje usluga vrtića od 1. siječnja 2019. godine uplaćuju na novi žiro-račun čiji je vlasnik Grad Rijeka .

Sve uplate koje se odnose na račune za siječanj, kao i nadalje, potrebno je uplatiti na novi IBAN i poziv na broj, kako bi se mogle ispravno evidentirati.

Posebnu pažnju obratite na predloške koje imate u svojim računalima u kojima je potrebno izmijeniti sve postojeće podatke, budući se od 1. siječnja 2019. godine Dječji vrtić Rijeka podijelio na tri ustanove: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More.

 

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

 

 

                                                                                                                Uprava Dječjeg vrtića Rijeka