Organizacija rada u Dječjem vrtiću Rijeka tijekom ljetnih mjeseci

Poštovani roditelji,

u nastavku donosimo informacije o organizaciji rada u Dječjem vrtiću Rijeka tijekom srpnja i kolovoza 2023.

Organizacija rada u Dječjem vrtiću Rijeka tijekom srpnja i kolovoza 2023.