World Clean Up Day u PPO-u Topolino

Djeca i odgojiteljice PPO-a Topolino su čisteći obližnji park vrtića dana 18.9.2023. obilježili World Clean Up Day. Djeca su u okolici vrtića, u dvorištu i u parku Mlaka, sa zaštitnim rukavicama sakupljala razni otpad. Otpad su sakupljali odlažući ga u kolica i u vreće za smeće koje su zatim s odgojiteljicama bacili u za to predviđene kontejnere. U aktivnostima ovoga tipa djeca se uvijek rado uključuju i pritom aktivno doprinose čišćenju našeg okoliša.

 

Il 18.9.2023. i bambini e le maestre dell’ istituzione prescolare Topolino hanno partecipato al World Clean Up Day, raccogliendo, protetti da guanti monouso, l’immondizia dell’ambiente circostante l’ asilo: cortile, cespugli, parco Mlaka. L’immondizia raccolta in sacchi e’ stata riposta nei contenitori previsti per la raccolta differenziata. I bambini hanno partecipato volentieri e con entusiasmo.