Program obogaćen specifičnim sadržajima sporta

Cilj ovoga Programa je zadovoljiti biotičku potrebu djeteta za kretanjem i igrom.
Zadaće Programa su:

  • utjecati na transformaciju sposobnosti i osobina (motoričke, funkcionalne, morfološke, emocionalne i  kognitivne) djeteta predškolske dobi
  • stjecati i usavršavati bazične motoričke informacije koje imaju visoku prisutnost u svakodnevnim situacijama
  • zadovoljiti potrebu za afirmacijom, uspjehom i samopoštovanjem
  • usvajanje zdravih navika i stilova življenja

Nositelji programa su kineziolozi i odgojitelji koji su završili dodatne edukacije iz područja kineziologije, sporta i tjelesnih aktivnosti djece predškolske dobi.

Vježbanje se provodi četiri puta tjedno po programu koji zajedno planiraju i provode kineziolozi i odgajatelji polazeći od načela integriranog učenja i psihofizičkih karakteristika dobi svakog pojedinog djeteta. Dnevno vrijeme vježbanja usklađeno je s potrebama i psihofizičkim karakteristikama djece.

U okviru Programa planiraju se jednodnevni izleti sportskih druženja, posjete sportskim klubovima i susreti sa sportašima.

Mjesta provedbe:

  1. CPO Maestral, PPO Drenova,  4 odgojno-obrazovne skupine djece
  2. CPO Turnić, PPO Krnjevo, 2 odgojno-obrazovne skupine djece
  3. CPO Turnić, PPO Mavrica, 2 odgojno-obrazovne skupine djece
  4. CPO Zamet, PPO Zamet, 5 odgojno-obrazovnih skupina djece
  5. CPO Zamet, PPO Srdoči, 2 odgojno-obrazovne skupine djece

 

Informativni letak za roditelje