Program ranog učenja engleskog jezika

Cilj ovoga Programa jest stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.

Program se temelji na zadaćama koje polaze od humanističke koncepcije odgojno - obrazovnog rada, a od specifičnih zadaća izdvajamo: razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik, poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi,  poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku itd.

Program je namjenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom redovitom programu od 4. godine do polaska u školu, a djeca su uključena u mješovite skupine do 20 djece.

S djecom rade odgojiteljice s dodatnom izobrazbom engleskog jezika (položen peti stupanj engleskog jezika) koje ispunjavaju uvjete u skladu s propisima.

Program se provodi za vrijeme cjelodnevnog boravka djece u vrtiću, od 6:30 do 17:00 sati svakodnevno, od 1. rujna do 30. lipnja.

Mjesta provedbe:

  1. CPO Potok, PPO Potok, 2 odgojno-obrazovne skupine djece
  2. CPO Zamet, PPO Krijesnica, 1 odgojno-obrazovna skupina djece

 

Informativni letak za roditelje