Program ranog učenja talijanskog jezika

Cilj ovoga Programa jest osigurati poticajno okruženje (prostor, oprema, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti...) u kojem će dijete na prirodan i spontan način  učiti talijanski  jezik u  situacijskom kontekstu.

Zadaće Programa su, osim onih koje utječu na cjelokupni razvoj i proizlaze iz humanističke koncepcije,  specifične u smislu utjecaja na razvoj senzibilnosti za strani jezik, npr. razvijanje vještine komuniciranja na stranom jeziku, oblikovanje pojmova i predodžbi itd.

Program je namjenjen predškolskoj djeci u cjelodnevnom redovitom programu od 4. godine do polaska u školu, a djeca su uključena u mješovite skupine.

S djecom rade odgojiteljice s dodatnom izobrazbom talijanskog  jezika (položen peti stupanj talijanskog jezika) koje ispunjavaju propisane uvjete.

Program se provodi za vrijeme cjelodnevnog boravka djece u vrtiću, od 6:30 do 17:00 sati, svakodnevno, od 1. rujna do 30. lipnja.

Mjesta provedbe: CPO Potok, PPO Podmurvice, 1 odgojno-obrazovna skupina djece

 

Informativni letak za roditelje