Zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta za kadrovske poslove (1 izvršitelj na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu) 

Natječaj je objavljen dana 10. lipnja 2022. godine i otvoren do 20. lipnja 2022. godine.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka od 1. 6. 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Rijeka

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                    NATJEČAJE

                                                                    za zasnivanje radnih odnosa

 

Natječaji su objavljeni 13. travnja 2022. godine i otvoreni do 26. travnja 2022. godine.

1. Natječaj - radno mjesto stručnog suradnika - logopeda (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

2. Natječaj - radno mjesto odgojitelja u odgojnoj skupini ranog učenja engleskog jezika (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu) 

3. Natječaj - radno mjesto odgojitelja (4 izvršitelja na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu)   

4. Natječaj - radno mjesto rehabilitatora-odgojitelja (4 izvršitelja na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

5. Natječaj - radno mjesto referenta računovodstvenih poslova i obračuna plaća (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

6. Natječaj - radno mjesto kuhara (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

7. Natječaj - radno mjesto spremača (4 izvršitelja na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnih odnosa, od 13. travnja 2022. godine.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o ponavljanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu referenta računovodstvenih poslova i obračuna plaća

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                    NATJEČAJE

                                                                    za zasnivanje radnih odnosa

 

Natječaji su objavljeni 1. veljače 2022. godine i otvoreni do 9. veljače 2022. godine.

 

1. Natječaj - radno mjesto odgojitelja u skupini djece pripadnika talijanske nacionalne manjine (pripravnik) (1 izvršitelj, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

2. Natječaj - radno mjesto odgojitelja (2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

3. Natječaj - radno mjesto odgojitelja (pripravnik) (4 izvršitelja na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

4. Natječaj - radno mjesto odgojitelja (2 izvršitelja na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

5. Natječaj - radno mjesto stručnog suradnika - psihologa (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

6. Natječaj - radno mjesto stručnog suradnika - rehabilitatora (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

7. Natječaj - radno mjesto stručnog suradnika - logopeda (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

8. Natječaj - radno mjesto fizioterapeuta (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

9. Natječaj - radno mjesto kuhara (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

10. Natječaj - radno mjesto kuhara (1 izvršitelj na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

11. Natječaj - radno mjesto spremača (45 izvršitelja na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnih odnosa, od 1. veljače 2022. godine.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 6. prosinca 2021. godine i otvoren je do 14. prosinca 2021. godine

Natječaj Odgojitelj-pripravnik

Natječaj Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj Stručni suradnik-rehabilitator

Natječaj Stručni suradnik-logoped

Natječaj Stručni suradnik psiholog-pripravnik

Natječaj-Kuhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 12. listopada 2021. godine

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 12. listopada 2021. godine i otvoren je do 20. listopada 2021. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Odgojitelj-pripravnik

Natječaj - Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik-rehabilitator

Natječaj - Voditelj programa kinezioloških aktivnosti

Natječaj - Zdravstveni voditelj

Natječaj - Samostalni referent za kadrovske poslove

Natječaj- Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 17. kolovoza 2021. godine

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, jednoglasno donosi sljedeću

 

 •                                                                                     O D L U K U

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Rehabilitator-Odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme ponoviti će se se u djelu koji se odnosi na preostali broj od  2 izvršitelja iz razloga što se na natječaj nije javila niti jedna osoba koja ispunjava formalne uvjete.

 

Natječaj je objavljen dana 17. kolovoza 2021. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnoj stranici Ustanove.

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 17. kolovoza 2021. godine i otvoren je do 25. kolovoza 2021. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Rehabilitator-Odgojitelj

Natječaj - Pomoćni kuhar-spremač

Natječaj - Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 8. lipnja 2021. godine

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 8. lipnja 2021. godine i otvoren je do 16. lipnja 2021. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pralja

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 12. svibnja 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 12. svibnja 2021. godine i otvoren je do 20. svibnja 2021. godine

Natječaj - Odgojitelj-pripravnik

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik- psiholog

Natječaj - Pomoćni kuhar-spremač

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 11. ožujka 2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 9. veljače 2021.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 11. ožujka 2021. godine i otvoren je do 19. ožujka 2021. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik - pedagog

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 9. veljače 2021. godine i otvoren je do 17. veljače 2021. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Odgojitelj-pripravnik

Natječaj - Stručni suradnik-logoped-pripravnik

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 12. studenog 2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, jednoglasno donosi sljedeću

 •                                                                                                                                                                                                                         O D L U K U

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Odgojitelj na određeno puno radno vrijeme poništava se u djelu koji se odnosi na preostali broj od  5 izvršitelja iz razloga što su se promijenile okolnosti te je prestala potreba za istim.

 

Natječaj je objavljen dana 12. studenog 2020. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnoj stranici Ustanove.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine, objavljuje

 • PONIŠTENJE NATJEČAJA

na izbor za radno mjesto:

Stručni suradnik-logoped - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

objavljen dana 12. studenog 2020. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnoj stranici Ustanove.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 12. studenog 2020. godine i otvoren je do 20. studenog 2020. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Odgojitelj-pripravnik

Natječaj - Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik-rehabilitator

Natječaj - Stručni suradnik-logoped

Natječaj - Voditelj programa kinezioloških aktivnosti

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pralja

Natječaj - Samostalni referent za kadrovske poslove

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 27. kolovoza  2020. godine, objavljuje

                                                                                 PONIŠTENJE NATJEČAJA

na izbor za radno mjesto:

 • Odgojitelj u programu ranog učenja engleskog jezika za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj

objavljen dana 6. kolovoza 2020. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnoj stranici Ustanove.

 

 

****

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

                                                                   za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 6. kolovoza 2020. godine i otvoren je do 13. kolovoza 2020. godine

Natječaj- Odgojitelj

Natječaj- Odgojitelj u programu ranog učenja engleskog jezika

Natječaj- Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj- Stručni suradnik-rehabilitator

Natječaj- Stručni suradnik-logoped

Natječaj- Voditelj programa kinezioloških aktivnosti

Natječaj- Kuhar

Natječaj- Pomoćni kuhar

 

Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, kandidati obavezno prilažu molbu s naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

****

 

 

Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 15. svibnja  2020. godine, objavljuje

                                                                      PONIŠTENJE NATJEČAJA

u potpunosti koji se odnosi na izbor za radna mjesta:

 • Odgojitelj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj,
 • Odgojitelj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme - 3 izvršitelja,
 • Odgojitelj-pripravnik za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, te 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme,
 • Rehabilitator-odgojitelj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme -  3 izvršitelja,
 • Voditelj programa kinezioloških aktivnosti - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme,
 • Pomoćni kuhar - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

objavljen dana 27. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predmetni natječaj poništava se radi nastalih okolnosti prouzročenih pojavom virusa Covid-19.

 

 

****

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 27. veljače 2020. godine i otvoren je do 6. ožujka 2020. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Odgojitelj-pripravnik

Natječaj - Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj - Voditelj programa kinezioloških aktivnosti

Natječaj - Pomoćni kuhar

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

****

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 11. studenog 2019. godine i otvoren je do 18. studenog 2019. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Rehabilitator-odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik rehabilitator

Natječaj - Voditelj programa kinezioloških aktivnosti

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

***

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 1. listopada 2019. godine i otvoren je do 9. listopada 2019. godine

Natječaj - Stručni suradnik logoped

Natječaj - Stručni suradnik rehabilitator

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

****

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 29. srpnja 2019. godine i otvoren je do 6. kolovoza 2019. godine

Natječaj - Samostalni referent za kadrovske poslove

Natječaj - Stručni suradnik pedagog

Natječaj - Vozač

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

***

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 17. srpnja 2019. godine i otvoren je do 24. srpnja 2019. godine

Natječaj - Odgojitelj

Natječaj - Stručni suradnik logoped

Natječaj - Stručni suradnik rehabilitator

Natječaj - Stručni suradnik psiholog

Natječaj - Rehabilitator odgojitelj

Natječaj - Ekonom

Natječaj - Kuhar

Natječaj - Pomoćni kuhar

 

Uz dokumentaciju navedenu u natječaju, kandidati obavezno priložu molbu s navodom za koje se radno mjesto prijavljuju.

 

***

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                     za izbor djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka

 

Natječaj je objavljen dana 24. lipnja 2019. godine i otvoren je do 1. srpnja 2019. godine

Natječaj - Stručni suradnik psiholog

 

 

***

Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 5. lipnja 2019. godine, objavljuje

                                                                       PONIŠTENJE NATJEČAJA

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 • Kuhar za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, objavljen dana 10. svibnja 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se radi povratka radnika na rad.